‘Siz ahiretin çocukları olun’

09.06.2019 11:06 Resûlullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Allah dünyayı dost ve düşmanına verir. Ama ahireti sadece sevdiğine verir. Şüphesiz dünya ve ahiretin çocukları vardır. Siz ahiretin çocukları olun ve dünyanın çocukları olmayın”
İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "Dünya, sizden sevince ulaşan herkesi sonunda ağlatmıştır, güvenlik kanadı altında sabahlayan herkes şiddetli bir belanın inişinden, bir nimeti kaybetmekten veya bir afiyetin zevalinden dolayı korku içinde olmuştur. Bütün bunların ötesinde de ölüm vardır." (el-Kafi, 8/174/199).

İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "Allah'ı şahit tutuyorum ki bu dünyada sevindirici bir nimete ulaşınca, başka bir nimeti kaybederek hüzne boğulursunuz." (Emali'et-Tusi, 216/379).

İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "Dünyada bir sevince ulaşan herkesi dünya, ardından gözyaşına boğmuştur. Dünyanın hoşnutluğuna ulaşan herkesi, dünya ardından sıkıntılara düşürmüştür. Nimet yağmurunun ıslattığı herkesi, bela ve mihnet bulutları da ıslatmıştır." (el-Bihar, 73/97/82).

İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "Her yudum suda boğaza kaçıp boğulma, her lokmada boğazda durup ölme tehlikesi vardır. Bir nimetine ancak bir başkasından ayrılarak nail olabilirsiniz." (Nehc'ul-Belağa, 145. Hutbe).

İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "Şüphesiz dünya ters yüz ve baş aşağı olmuştur. Lezzetleri kararmıştır, bağışları hüzün vericidir. Yaşamı dert dolu, kalışı geçicidir. Talep edenine inatçılık etmekte ve süvarisini helak etmektedir. Kendisine güvenene hıyanet etmektedir. Kendisine dayananı yerinden söküp almaktadır. Topluluğu dağılmaya yüz tutmuş bağı kopmak üzeredir." (Gurer'ul-Hikem, 3661).

Resûlullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: "Allah dünyayı dost ve düşmanına verir. Ama ahireti sadece sevdiğine verir. Şüphesiz dünya ve ahiretin çocukları vardır. Siz ahiretin çocukları olun ve dünyanın çocukları olmayın." (el-Bihar, 77/188/10).

İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "Şüphesiz dünya elden ele gezer. O halde dünyadan nasibini en güzel şekilde taleb et ki sıra sana gelsin." (el-Hisal, 633/10).

Resûlullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: "Dünya elden ele gezer. Her ne kadar zayıf da olsan, lehine olduğunda sana ulaşır. Eğer zararlı olursa, güçlü de olsan, kendinden uzaklaştıramazsın." (Emali'et-Tusi, 225/393).

İmam Sâdık (a.s) şöyle buyurmuştur: "Dünya kime yönelirse başkalarının güzelliklerini de ona bağışlar. Dünya her kimden yüz çevirirse kendi güzelliklerini de ondan alır." (el-Bihar, 78/205/47).

İmam Zeyn'ul-Abidin (a.s) şöyle buyurmuştur: "Allah'ın tesellisiyle teselli bulmayan kimse dünyanın hasretlerinden canı boğazına gelir." (el-Bihar, 73/92/69).

Resûlullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: "Her kim sağlık içinde sabahlar, ailesi içinde rahat olur ve günlük yiyeceği bulunursa dünya hayrı kendisine verilmiş gibidir." (Emali'el-Saduk, 315/3). (Muhammed Muhammedî Reyşehrî, Mizanu'l-Hikmet).

OKAN EGESEL

Haberin Çekmecesi