Rızıklar paylaştırılmıştır.

08.05.2020 10:05 Hz. Hasan'ın doğduğu bu günde nasihatlerinden bir kaç tanesini Gökhan Demir bakın nasıl derlemiş."Hz. Hasan, sâlih bir kardeşini anlatırken şöyle buyurmuştur: O benim gözümde insanların en büyüklerindendi. Onu gözümde büyüten en önemli şey, dünyayı küçük görmesiydi. O, cehaletin sultasından kurtulmuştu. Sadece yararlı olduğuna güvendiği bir şeye el uzatırdı. Ne şikayet ederdi. Ne kızardı. Ne de usanırdı.

"Kerem, istemeden önce vermek, iyi şekilde bağışta bulunmak ve kıtlıkta yemek yedirmektir." (Hayatu'l İmami'l Hasan, c. 1, s. 344, 345).

"Hak ile bâtıl arasında dört parmak mesafe vardır. Gözünle gördüğün haktır ama kulağınla çok bâtıl sözler duymaktasın." (Tuhefu'l Ukul, s. 453).

"Galip bir insan gibi, istediğine ulaşmaya çalışma, yenik bir insan gibi de teslim olma. Çünkü rızkı arttırmak sünnettendir. Kazançta aç gözlü olmamak ise iffettendir."

"İffet bir rızkı önlemediği gibi, hırs da rızkı çoğaltmaz. Çünkü rızıklar paylaştırılmıştır. Oysa hırsa dayanan bir hareket günahtır." (Tuhefu'l Ukul, s. 465).

"İstişare eden bir kavim (mutlaka) kemâle erişir." (Tuhefu'l Ukul, s. 465).

"Hz. Hasan, sâlih bir kardeşini anlatırken şöyle buyurmuştur: O benim gözümde insanların en büyüklerindendi. Onu gözümde büyüten en önemli şey, dünyayı küçük görmesiydi. O, cehaletin sultasından kurtulmuştu. Sadece yararlı olduğuna güvendiği bir şeye el uzatırdı. Ne şikayet ederdi. Ne kızardı. Ne de usanırdı. Zamanının çoğunluğu susmakla geçerdi, konuştuğunda ise, konuşanlara galip gelirdi. (Görünüş itibariyle) zayıf ve güçsüzdü. Ama ciddiyet ve cihat zamanı geldiğinde düşman karşısında kızgın bir aslan gibiydi.

Alimlerin yanında olduğunda dinlemeyi konuşmaktan daha çok severdi. Fazla konuşmada yenilse bile susmada yenilmezdi, yapmadığını söylemezdi. Ama söylemediğini de yapardı. İki yol önüne koyulduğunda, hangisinin Allah'ın emrine daha yakın olduğunu bilmediği zaman, kendi hevâ ve hevesine hangisinin daha yakın olduğuna bakar ve onu terk ederdi. Mazeret gösterilebilecek bir şey için kimseyi kınamazdı." (Tuhefu'l Ukul, s. 467).

"Kim dünyayı severse ahiret korkusu kalbinden kaybolur." (Leali'l Ahbar, c. 1, s. 41).

"Size Allah'tan korkmayı (takvayı) ve sürekli düşünmeyi (tefekkürü) tavsiye ederim. Çünkü düşünmek, bütün iyiliklerin anası ve babasıdır." (Hayatu'l İmami'l Hasan, c. 1, s. 343).

"İyilik nedir diye soranlara buyurdu ki: İyilik, geciktirmeden ve minnetsiz olarak yapılan iştir." (Biharu'l Envar, c. 78, s. 113).

"Dünyada ayıplanmaya katlanmak, cehennem ateşine tahammül etmekten daha kolaydır." (Tuhefu'L Ukul, s. 465).

"Mü'min ahiret için rızık toplar, kafir ise zevke dalar." (Tuhefu'l Ukul, s. 465). 

Yeni Mesaj
Gökhan Demir