Murat Yıldırım; Geleceği görmek

24.01.2019 11:01 Geleceği merak ediyoruz ancak onu bilmek bizi mutlu eder mi?:

"Yemen hükümdarı Rebia bir gün ülkesinde ne kadar kahin, sihirbaz, müneccim varsa hepsini sarayına çağırttı:
-"Beni korkutan ve canımı çok sıkan bir rüya gördüm; tahmin edin ve yorun." dedi.
Onlar: -"Rüyanızı bize anlatınız ki onu yoralım." dediler. 
Hükümdar: -"Rüyamı size anlatırsam onu yormanızın doğruluğuna güvenemem; yorumunu ben onu anlatmadan bilebilen bir kimse yapabilir," dedi. 
Saraya çağrılanlardan biri, kâhin Satih ile Şıkk'ı önerdi.
İbn-i İshak der ki: Hükümdar bu iki kâhine haber saldı. Satih önce geldi. 
Hükümdar: - "Beni korkutan bir rüya gördüm. Rüyamı bilirsen yorumunu da yapabilirsin." 
Satih: - "Sen rüyanda karanlıktan çıkıp sahile bakan topraklara düşerek orada bulunan canlıyı yiyen bir kara kömür parçası gördün."
H - "Ey Satih rüyamı bildin. Şimdi de yorumunu yap." 
S - "Habeşliler Yemen'e inip, orada bulunan bütün narin kadın ve topraklarınızı ele geçireceklerdir." 
H - "Bu bizim için acı ve çok can sıkıcıdır. Bu olay ne zaman olacak?" 
S - "Senin zamanından yetmiş yıldan fazla bir müddet sonra." 
H -"Habeş egemenliği sürecek mi?" 
S - "Hayır, yetmişküsur sene içinde sona erecek. O zaman bunlardan bir kısmı öldürülecek, bir kısmı sürülüp çıkarılacaklar." 
"Bu işi Aden'den gelecek Zu Yezen oğlu İrem yapacaktır." H - "İrem'in egemenliği sürecek mi?" 
S - "Hayır." - "Ona, kendisine yüce Tanrı'dan vahiy gelecek olan asil bir peygamber son verecektir. " 
- "Bu peygamber kimlerdendir?" 
S - "Bu peygamber, Nadr oğlu Malik oğlu Fihr oğlu Galib'in neslinden çıkacaktır. Egemenlik bu peygamberin kavmi elinde zamanın sona ermesine kadar sürüp gidecektir." 
- "Zamanın sonu var mı ki?"
S -"Evet: O gün, daha önce ve daha sonrakilerin hepsi 
toplanacak, iyiler mesut, kötüler sefil olacaktır."
H - "Bu anlattıkların doğru mudur ?" 
S - "Evet, and içerim ki sana söylediklerim şüphesiz doğrudur." 
O gitti, diğer kâhin Şıkk hükümdarın huzuruna geldi. 
Hükümdar Satih'le konuşmalarını gizli tuttu.
Şıkk ile konuşunca, hükümdar iki kâhinin önemsiz farklarla aynı şeyi söylediklerini anladı...
H - "Bu Zu Yezen oğlunun Yemen'de egemenliği sürecek mi?" 
Şıkk: - "Hayır, onun egemenliği Tanrı tarafından gönderilen bir peygamberin ortaya çıkışı ile sona erecektir. Bu peygamber din ve fazilet sahibi kimseler arasında hak ve adaletle zuhur edecektir. Egemenlik, kıyamet gününe kadar bu peygamberin soyunda kalacaktır. 
H - "Bu kıyamet günü de nedir?" 
Şıkk: - "O gün, hükümdarlar cezalandırılacaklar, gökten gelen, ölülerin ve dirilerin işiteceği çağırılar duyulacak, hesap vakti için bütün insanlar bir araya toplanacak, Tanrı'dan korkanlar başarılara ve iyiliklere kavuşacaklardır." 
"And içerimki sana söylediklerim şüphesiz doğrudur." 
İki kâhinin sözleri Nasr oğlu Rebia üzerinde büyük bir tesir bıraktı. Rebia çoluğunu çocuğunu, kendilerine lüzumlu olan eşyalarla birlikte Irak'a yolladı. (İbni Hişam, Siyer)
Efendim, Hükümdarın tedirgin ve ailesinden uzakta, nasıl yaşadığını anlamak için kahin olmaya gerek var mı?
Ya Irak'a giden ailesi, orada daha mı mutlu oldular? O da meçhul.
Olumlu tarafı, bi'setten (gelmeden) önce sevgili Peygamberimizi sav. müjdelemiş, kıyameti ve ahireti teyit etmişlerdir.
Ve hatta "Sen onlara (kahin) gitme!" (Müslim, mesacid 33) gibi hadisi şeriflere uymanın, bizi dünyada da mutlu edeciğini...
Not: Ekonomist dergisinin 1988 yılı Simurg resimli kapağı için yıllarca 2018 yılında geçileceği bildirilen yeni para birimi öngörüsü için açıklama yapılacak mı? 

Yenice’den esen seher yelleri
Bana Sultan Mustafa’dan haber ver.
Unuttu mu gurbetteki kulları
Bana Sultan Mustafa’dan haber ver.
Usuli ra.

Muhabbetle kalın.