Hiçbir fedakârlık idareciye ağır ve bıktırıcı gelmemelidir.

Devlet baba gibidir, adalet, eşitlik, insan hakları, hürriyet ve düşünce özgürlüğü, bütün bunlar, kendi adaleti ile öldürüldüğü bilinen eğer adaletli davranmayıp da cinayetten önce kısas uygulasaydı, öldürülmezdi; Katilini kesin olarak bildiği halde ondan henüz zahirde bir şey görmediği için sevgisini esirgememiş olan İmam Ali’nin (a.s) adalet ve devlet anlayışı. Prof. Dr. Haydar Baş'ın İmam Ali'nin (a.s) isimli eserinden devlet mahiyeti.