İklim değişikliği-küresel ısınma olarak tanımlanıyor

13.05.2019 01:05 İstanbul Üniversitesi İstatistik Uygulama ve Araştırma Merkezi ile hayata geçirilen 'Yerküreye Saygı İklim Değişikliği Araştırması' ile projenin başlama vuruşunu yapan Sompo Japan Sigorta, araştırmanın sonuçlarını yayınladı.
Araştırma; İstanbul Üniversitesi İstatistik Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Haluk Zülfikâr'ın liderliğinde, Türkiye'yi temsil eden 18-54 yaş aralığında toplam 1261 kişi üzerinde ve 6 odak grup çalışması ile gerçekleştirildi.Sompo Japan Sigorta Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Özer Şimşek, yaptığı açıklamada, "Küresel iklim değişikliği konusunda toplumsal ve bireysel farkındalık oluşturmak, bilinç düzeyini artırmak amacıyla Meteoroloji ve Afet Yönetimi Profesörü Mikdat Kadıoğlu ve TEMA Vakfı ile yaptığımız eğitim iş birliği ile 'Yerküreye Saygı' projesini hayata geçirmenin heyecan ve gururunu yaşıyoruz" dedi.

Meteoroloji ve Afet Yönetimi Profesörü Mikdat Kadıoğlu ise küresel ısınmanın atmosfere salınan gazların neden olduğu düşünülen sera etkisinin sonucunda dünya üzerinde yıl boyunca kara, deniz ve havada ölçülen ortalama sıcaklıklarda görülen artış olarak tanımlandığını belirterek; "Aynı yaşam biçimiyle devam edilirse 2100 yılına kadar dünyada 7 derece sıcaklık artışı bekleniyor. İnsanların iklime verdiği zararları azaltacak önlemlerin alınması büyük önem taşıyor" açıklamasında bulundu. 


Araştırma sonuçları   • Araştırmaya katılan her dört kişiden üçü küresel iklim değişikliği konusunda endişe duyarken, bu oran kadınlarda erkeklere göre yüzde 8 daha fazla… Diğer yandan her dört kişiden üçü iklim değişikliği ile mücadele etmek için bireysel fedakârlık yapmayı düşündüğünü belirtiyor. 
• Araştırmaya göre, küresel iklim değişikliği sonucunda dünyada kuraklık ve çölleşmenin artacağını düşünenlerin oranı yüzde 17 olurken, yüzde 13'ü su kaynaklarının azalacağını, yüzde 8'i tek mevsim yaşanacağını ve aşırı hava olaylarının artacağını, salgın hastalıkların artacağını öngörüyor.
• Araştırmaya katılanların yüzde 84'ü Türkiye'de sel, fırtına, aşırı sıcaklık, kuraklık gibi aşırı hava olaylarının arttığını düşünürken, yüzde 61'i bunu iklim değişikliği ile ilişkilendiriyor. 
• Her üç kişiden biri de iklim değişikliğinin temel nedeni olarak insan kaynaklı sera gazlarının artışını görüyor. Türkiye'de iklim değişikliği yaşandığını düşünenlerin oranı ise yüzde 63…
• Araştırmaya göre, günümüzde dünyamızın karşı karşıya kaldığı en önemli sorun yüzde 40 oranı ile iklim değişikliği-küresel ısınma olarak tanımlanıyor. Bunu, yüzde 13 ile çevre kirliliği, yüzde 10 ile hava kirliliği takip ediyor.
• İklim değişikliği dendiğinde ise akla ilk olarak yüzde 57 oranıyla sıcaklık, kuraklık ve küresel ısınma gelirken; buzulların erimesi, çevre-hava kirliliği, ozon tabakasının delinmesi, doğal afetler ve ağaçların yok olması sırasıyla diğer akla gelenler oldu.   İzlenen politikaların yetersizliği   Araştırmaya göre iklim değişikliğinin zararlarının azaltılmasında dünya genelindeki politikaların yeterli olduğunu düşünenlerin oranı sadece yüzde 6 olurken, yüzde 7'si Türkiye'deki politikaları yeterli buluyor. Türkiye'de iklim değişikliği ile mücadelede gerekli önlemlerin alındığına inanların oranı ise yüzde 8…

Haberin Çekmecesi
Çekmecedenhaber